Warunki użytkowania

Witamy na stronie Vermeer Borestore.eu

Prosimy o przestrzeganie poniższych warunków. Prosimy o uważne przeczytanie, korzystanie z tej strony wiąże się z ich automatyczną akceptacją.

Informacje o prawach autorskich

Grafiki, fotografie, przyciski oraz teskt zawarty na tej stronie internetowej są wyłączną własnością Vermeer Corporation i Vermeer EMEA i, z wyjątkiem użytku prywatnego lub wewnętrznego, nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane lub wyświetlane, lub przetwarzane lub emitowane, w żadnej formie i poprzez żadne środki, mechaniczne, elektroniczne, fotokopiowanie, nagrywanie i inne, bez wcześniej uzyskanej pisemnej zgody Vermeer Corporation.

Prawa autorskie © 1999-2015  Vermeer Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacja o znaku handlowym

Ta strona internetowa zawiera wiele wartościowych znaków firmowych handlowych należących, licencjonowanych i stosowanych przez Vermeer Corporation na całym świecie, aby oznaczyć jego jakościowe usługi i produkty. Te znaki firmowe, projekty sprzętu i powiązana prawnie zastrzeżona właśność są chronione przed kopiowaniem i upodobnianiem prawem narodowym i międzynarodowym i nie mogą być kopiowane lub reprodukowane bez pismnej zgody Vermeer Corporation.

Znaki handlowe Vermeerm Corporation

ARMOR, BORESTORE, FIRESTICK, GLADIATOR, QUICKFIRE, NAVIGATOR, T-REX, Vermeer Logo, VERMEER są znakami handlowymi Vermeer Corporation.

Znaki handlowe podmiotów trzecich

DCI jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
Digitrak jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
F2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
F Series jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
F5 jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
LT jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
SE jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated
Eclipse jest zarejestrowanym znakiem handlowym Digital Control Incorporated

Ditch Witch jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Charles Machine works, Inc.
CMW jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Charles Machine works, Inc.
Subsite jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Charles Machine works, Inc.
Jet Trac jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Charles Machine works, Inc.
TriHawk jest zarejestrowanym znakiem handlowym Earth Tool Company, L.L.C.
SplineLok jest zarejestrowanym znakiem handlowym Earth Tool Company, L.L.C.


Ograniczenie odpowiedzialności/Brak gwarancji za dokładność informacji

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na tej stronie, Vermeer EMEA nie gwarantuje dokładności, ani kompletności informacji, tekstów, linków, grafik oraz innych elementów zawartych na tym serwerze, ani na żadnym innnym serwerze. W związku z tym Vermeer EMEA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH, ANI DOROZYMIANYCH, NA JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ BRAK WAD  LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Vermeer EMEA okresowo przeprowadzi zgodność informacji, usług i zasobów zawartch na tej stronie internetowej oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia takich zmian bez konieczności informowania byłych, obecnych i przyszłych użytkowników. W ŻADNYM WYPADKU VERMEER EMEA BEDZIĘ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH TUTAJ.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO VERMEER CORPORATION
JEŚLI PRZEKAZUJESZ MATERIAŁ DO VERMEER CORPORATION

Wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje, które są przekazywane do Vermeer EMEA przez tą stronę internetową staną się i pozostaną własnością Vermeer EMEA. To oznacza, że:
• Vermeer EMEA nie musi traktować takiego zgłoszenia jako poufne.
• Użytkownik nie może rościć praw wobec Vermeer EMEA za wykorzystanie zgłoszonych pomysłów (w tym, choć nie tylko, pomysłów produktowych lub reklamowych).
• Jeśli Vermeer EMEA wykorzysta zgłoszenie użytkownika (lub inne podobne) Vermeer EMEA nie ma obowiązku płacenia za to użytkownikowi, ani nikomu innemu.
• Vermeer EMEA będzie w wyłącznym posiadaniu bieżących i przyszłych praw do zgłoszeń każdego rodzaju. Vermeer EMEA może wykorzystać zgłoszenia do każdego celu, bez rekompenswania użytkownikowi, ani nikomu innemu.
• Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie swoje zgłoszenia. Oznacza to, że użytkownik (a nie Vermeer EMEA) ponosi pełną odpowiedzialność za wiadomość, włączając w to jej zgodność z prawem,  wiarygoność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie.

Pliki Cookie

Podobnie jak większość interaktywnych stron internetowych, strona Vermeer'a korzysta z plików cookie, aby umożliwić firmie Vermeer i dealerom Vermeer'a odzyskanie szczegołów dotyczących klienta przy każdej jego wizycie. Pliki cookie są wykorzystane w niektórych obszarach tej strony, aby zapewnić funkcjonalność tych obszarów i ułatwić użytkowanie odwiedzającym.

Łącza do stron podmiotów trzecich

Łącza na tej stronie pozwalają na opuszczenie strony Vermeer EMEA. Podłączone strony nie są pod kontrolą Vermeer EMEA, Vermeer EMEA nie jest odpowidzialne za zawartość jakiejkolwiek podłączonej strony lub stron do nich podłączonych. Vermeer EMEA udostępnia te łącza, tylko i wyłącznie dla wygody użytkownika, zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Vermeer EMEA.
The links on this page will let you leave the Vermeer EMEA site. The linked sites are not under Vermeer EMEA's control, and Vermeer EMEA is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site. Vermeer EMEA is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of the site by Vermeer EMEA.

Biuletyn