Användarvillkor

Välkommen till Vermeer Borestore.eu

Vi ber er följa de villkor och förutsättningar som anges nedan. Vänligen läs dem noggrant för när du använder sidan accepterar du automatiskt villkoren.

Meddelande om Copyright

Det grafiska material, bilder, fotografier, knappar och text som sidan innehåller är exklusiv egendom av Vermeer Corporation samt Vermeer EMEA och, undantaget från personligt och internt användande, får ej distribueras, kopieras eller visas, eller reproduceras eller skickat I någon form eller något sätt, mekaniskt, elektroniskt, fotokopior, inspelning eller på annat sätt utan ett skriftligt godkännande från Vermeer corporation.

Copyright © 1999-2013 av Vermeer Corporation. Alla rättigheter reserveras.

Meddelande om Varumärkesskydd

Den här sidan innehåller många av de värdefulla varumärken som ägs, licenseras och används av Vermeer Corporation över världen för att särskilja dess kvalité på tjänster och produkter. Dessa varumärken, utrustningsdesign och relaterad äganderätt är skyddad från kopiering och simulering under nationella och internationella lagar och får ej kopieras eller reproduceras utan Vermeer Corporations skriftliga godkännande.

Varumärken från Vermeer Corporation

ARMOR, BORESTORE, FIRESTICK, GLADIATOR, QUICKFIRE, NAVIGATOR, T-REX, Vermeer Logo, VERMEER är registrerade varumärken av Vermeer Corporation.

Tredje parts Varumärken

DCI är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
DigiTrak är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
F2 är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
F5 är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
LT är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
SE är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated
Eclipse är ett registrerat varumärke av Digital Control Incorporated

Ditch Witch är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc
CMW är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc
Subsite är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc
Jet Trac är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc
TriHawk är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc
SplineLok är ett registrerat varumärke av The Charles Machine Works, Inc

Begränsning av ansvar/Ingen garanti om informations noggrannhet

Trots substansiella ansträngningar gjorts för att försäkra noggrannheten i informationen på denna sida, garanterar inte Vermeer EMEA noggrannheten och fullständigheten i information, text, länkar, grafiskt material, och andra föremål lagrade på denna eller någon annan server. SÅLEDES FRÅNSKRIVER SIG VERMEER EMEA ALLA GARANTIER ALLA SLAG, ANTINGEN UNDERFÖRSTÅTT ELLER UTTRYCKT, GÄLLANDE SAMTLIGA ÄRENDEN RELATERADE TILL DENNA HEMSIDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SÄLJBARHETEN ELLER PASSNING FÖR ALLA ÄNDAMÅL.
Vermeer EMEA kommer periodsvis revidera informationen, tjänsterna och resurserna denna hemsida innehåller och reserverar sig rätten att göra sådana ändringar utan någon skyldighet att meddela föregående, nuvarande eller presumtiva besökare. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VERMEER EMEA HÅLLAS TILL SVARS FÖR INDIREKTA, SPECIAL, INCIDENTISKA ELLER KONSEKVENSIELLA SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN SOM BEHÅLLS PÅ DENNA HEMSIDA.

Priser

Alla priser som anges på denna hemsida är rekommenderade c:a försäljningspriser. Vid oförutsedda kursändringar, felaktig prissättning eller andra omständigheter utom vår kontroll kan priser komma att justeras.


INFORMATION LÄMNAD TILL VERMEER CORPORATION
OM DU LÄMNAR INFORMATION TILL VERMEER CORPORATION

Alla yttranden, förslag, idéer, grafiskt material eller annan information som du kommunicerar till Vermeer EMEA genom denna hemsida kommer att bli och förbli Vermeer EMEAs egendom. Det betyder att:
-Vermeer EMEA behöver inte behandla någon av denna information som konfidentiell.
-Du kan inte göra anspråk på några rättigheter i relation till Vermeer EMEA för användning av de idéer som du har lämnat ( inklusive, men inte begränsat till, produkt eller marknadsföringsidéer)
- Om Vermeer EMEA använder dina inlämnade material (eller någonting likt dem), behöver inte Vermeer EMEA betala varken dig eller någon annan för det.
-Vermeer EMEA kommer att ha exklusiv äganderätt av alla nuvarande och framtida rättigheter till inlämnade material av alla sorter. Vermeer EMEA kan använda materialen för vilket syfte som helst, utan att kompensera dig eller någon annan för dem.
- Du tillkännager att du är ansvarig för allt material som du lämnar in. Därmet, tillkännager du att du (och inte Vermeer EMEA) har det fulla ansvaret för meddelandet, inklsuive dess legalitet, pålitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt.

Cookies

Som de flesta interaktiva hemsidor så använder Vermeers hemsida sig utav cookies för att möjliggöra att Vermeer och Vermeer återförsäljare mottar användardetaljer för varje besök. Cookies används i vissa områden av vår hemsida för att styra funktionaliteten och användarvänligheten hos de som använder hemsidan.

Länkar till tredje parts hemsidor

Länkarna på denna sida låter dig lämna Vermeer EMEAs hemsida. De länkade hemsidorna är inte under Vermeer EMEAs kontroll och Vermeer EMEA är inte ansvariga för innehållet på någon länkad hemsida eller länkar som finns på en länkad hemsida. Vermeer EMEA förser dessa länkar till er för er bekvämlighet och inkluderandet av en länk innebär inte en uppmuntran av hemsidan från Vermeer EMEA

Nyhetsbrev