Lietošanas noteikumi

Laipni aicināti Vermeer Borestore.eu mājaslapā

Mēs lūdzam jūs ievērot zemāk norādītos noteikumus un nosacījumus. Lūdzu uzmanīgi izlasiet tos, jo, izmantojot mūsu mājaslapu, jūs automātiski tiem piekrītat.

Paziņojums par autortiesībām

Grafiskie attēli, fotogrāfijas, taustiņi un teksti, kas atrodami šajā mājaslapā ir ekskluzīvs Vermeer Corporation un Vermeer EMEA īpašums, un, izņemot personīgu vai iekšēju lietošanu, tos nedrīkst izplatīt, kopēt, attēlot, pavairot vai pārraidīt, jebkurā formā vai veidā, mehāniski, elektroniski, ar fotokopijas palīdzību, ierakstīt vai izmantojot citus veidus, bez iepriekšējas rakstiskas Vermeer Corporation piekrišanas.

Autortiesības © 1999-2013 Vermeer Corporation. Visas tiesības paturētas.

Paziņojums par preču zīmi

Šajā mājaslapā ir daudz vērtīgu preču zīmju, kuras pieder, ir licencējusi un lieto Vermeer Corporation visā pasaulē savu kvalitatīvo pakalpojumu un produktu atpazīšanai. Šīs preču zīmes, aprīkojuma dizaini un saistītais autortiesību īpašums tiek aizsargāti no kopēšanas un simulēšanas ar vietējiem un starptautiskiem likumiem, un tos nedrīkst kopēt vai pavairot bez Vermeer Corporation rakstiski izteiktas atļaujas.

Vermeer Corporation preču zīmes

ARMOR, BORESTORE, FIRESTICK, GLADIATOR, QUICKFIRE, NAVIGATOR, T-REX, Vermeer Logo, VERMEER ir Vermeer Corporation preču zīmes.

Trešo personu preču zīmes

DCI ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
Digitrak ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
F2 ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
F Series ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
F5 ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
LT ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
SE ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme
Eclipse ir Digital Control Incorporated reģistrēta preču zīme

Ditch Witch ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme
CMW ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme
Subsite ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme
Jet Trac ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme
TriHawk ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme
SplineLok ir The Charles Machine works Inc. reģistrēta preču zīme

Atbildības ierobežošana /Nesniedz garantiju par informācijas precizitāti

Lai arī mēs ļoti cenšamies nodrošināt, lai informācija, ko izvietojam šajā mājaslapā būtu precīza, Vermeer EMEA negarantē precīzu vai pilnīgu informāciju, tekstu, saites, grafikas un citus elementus, kas atrodas uz šī servera vai uz jebkāda cita servera. Tādējādi, Vermeer EMEA NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJU, NEATKARĪGI NO TĀ VAI TĀ BŪTU TIEŠA VAI NETIEŠA, NE PAR KO, KAS IR SAISTĪTS AR ŠO INTERNETA VIETNI, IESKAITOT, BET NE TIKAI, TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS VAI ATBILSTĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM. Vermeer EMEA periodiski pārskatīs informāciju, pakalpojumus un avotus, kas atrodami šajā interneta vietnē un patur visas tiesības veikt šādas izmaiņas bez pienākuma par tām informēt bijušos, esošos vai topošos apmeklētājus. NEKĀDĀ gadījumā VERMEER EMEA NAUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠAJIEM BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES JEBKĀDĀ VEIDĀ IZMANTOJOT ŠEIT ESOŠO INFORMĀCIJU.

INFORMĀCIJA, KAS IR IESNIEGTA VERMEER CORPORATION
JA JŪS IESNIEDZAT MATERIĀLU VERMEER CORPORATION …

Visas piezīmes, ieteikumi, idejas, grafikas vai jebkura cita informācija, kuru jūs nododat Vermeer EMEA ar šīs interneta vietnes starpniecību kļūs un paliks Vermeer EMEA īpašums. Tas nozīmē, ka:
• Vermeer EMEA šāda informācijas iesniegšana nav jāuzskata kā konfidenciāla.
• Jūs nevarat pieteikt nekādas tiesības vis-à-vis Vermeer EMEA par jūsu iesniegto ideju izmantošanu (ieskaitot, bet ne tikai, par produktu vai reklāmas idejām).
• Ja Vermeer EMEA izmanto iesniegto informāciju (vai kaut ko tamlīdzīgu), Vermeer EMEA par to nav jāizmaksā atlīdzība jums vai kādam citam.
• Vermeer EMEA ekskluzīvā īpašumā būs visas esošās un nākotnes tiesības par jebkāda veida iesniegto informāciju. Vermeer EMEA var izmantot iesniegto informāciju jebkādiem mērķiem, nemaksājot par to kompensāciju jums vai kādam citam.
• Jūs piekrītat, ka jūs esat atbildīgs par jebkādu informāciju, kuru jūs iesniedzat. Tādējādi, jūs atzīstat, ka jūs (un NEVIS Vermeer EMEA) esat pilnībā atbildīgs par ziņu, ieskaitot tās likumību, uzticamību, adekvātumu, oriģinalitāti un autortiesībām.

Sīkdatnes

Tāpat kā lielākā daļa interaktīvo interneta vietņu, arī Vermeer mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu Vermeer un Vermeer pārstāvniecībām saņemt lietotāja informāciju par katru apmeklējuma reizi. Sīkdatnes tiek izmantotas dažās mūsu mājaslapas daļās, lai atbalstītu šīs daļas funkcionalitāti un lai tā būtu ērti lietojama tās apmeklētājiem.

Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Šajā vietnē izmantotās saites ļaus jums pamest Vermeer EMEA vietni. Norādītās vietnes neatrodas Vermeer EMEA kontrolē un Vermeer EMEA nav atbildīga par jebkādas norādītās vietnes darbību vai jebkādu saiti, kas ietilpst norādītajā vietnē. Vermeer EMEA norāda šīs saites jums tikai tādēļ, lai sniegtu jums ērtību un jebkādu saišu iekļaušana nenozīmē, ka Vermeer EMEA to apstiprina.

Naujienlaiškis