Nota de Confidentialitate

VERMEER CORPORATION

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

 NOTIFICARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această politică de confidențialitate descrie modul în care Vermeer Corporation și filialele sale controlate („Vermeer”) colectează, folosesc și divulgă informații pe care le colectăm de la dvs., precum și modul în care vă protejăm și securizăm datele. Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs. în temeiul acestei Politici de confidențialitate sau al oricărui acord pe care l-ați încheiat cu Vermeer cu privire la datele dvs., vă rugăm să ne contactați la privacy@vermeer.com.

 

Această Politică de confidențialitate se aplică în general Informațiilor personale, Datelor privind echipamentele și Datelor operaționale pe care Vermeer le colectează, le utilizează și le divulgă. Cu toate acestea, prezenta Politică de confidențialitate este subordonată oricăror termeni și condiții existente în orice termeni de utilizare, acorduri de licență cu utilizatorii finali sau alte acorduri cu Vermeer legate de un anumit produs, serviciu sau date care sunt colectate. De asemenea, este important să rețineți că această Politică de confidențialitate se aplică informațiilor colectate, utilizate și deținute de Vermeer și de afiliații săi controlați, dar nu și rețelei sale de distribuitori și dealeri independenți, care pot avea propriile politici de confidențialitate aplicabile informațiilor pe care le colectează de la dvs.

 

Ce tipuri de informații și date colectează Vermeer și când colectează aceste date?

Vermeer colectează diferite tipuri de Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale. Colectăm aceste informații atunci când ni le furnizați (fie direct, prin distribuitorii și/sau reprezentanții noștri sau din echipamentele Vermeer) sau când utilizați anumite servicii furnizate de Vermeer.

 

„Informațiile personale” sunt informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica, localiza sau contacta în calitate de persoană fizică, precum și alte informații despre dvs. pe care le asociem Informațiilor personale. Informațiile personale pe care le colectăm includ, dar nu se limitează la, următoarele tipuri de informații:

 

 • „Informații de contact” care ne permit să vă identificăm și să comunicăm cu dvs., cum ar fi numele dvs., numărul de telefon, adresa, e-mailul și preferințele de limbă.
 • „Informații privind relația” care ne ajută să înțelegem cine sunteți și ce doriți, pentru a vă oferi produse și servicii care vă pot interesa.
 • „Informații tranzacționale” despre modul în care interacționați cu noi, dealerii și partenerii noștri de afaceri, inclusiv privind achizițiile, serviciile pe care le comandați, solicitările adresate serviciului de asistență pentru clienți și informații despre contul de client.
 • „Informații financiare”, după cum este necesar pentru a finaliza achizițiile, cum ar fi informații despre cardul de credit și despre finanțarea echipamentelor și activităților de leasing.

 

„Informațiile fără caracter personal” reprezintă orice informații care nu identifică o persoană fizică și nu ar putea-o identifica, precum:

 

 • Cookie-uri și alte instrumente utilizate în mod neidentificabil;
 • Informații anonimizate;
 • Informații agregate; și
 • Informații despre operațiunile dvs. comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la:
  • Date specifice operațiunii, cum ar fi date despre sediu, atunci când sunt păstrate într-un mod neidentificabil; și
  • Numele, forma și datele de contact ale persoanelor juridice.

 

„Datele privind echipamentele” sunt date generate/colectate de sau stocate în echipamentele dvs. sau orice hardware sau dispozitiv care interfațează cu echipamentele dvs. Datele privind echipamentele includ următoarele informații despre echipamentele dvs.: amplasament, ore de funcționare a motorului, consum de combustibil, informații de diagnosticare și alte date privind funcționarea și starea echipamentelor.

 

„Datele operaționale” reprezintă date despre performanțele echipamentelor, serviciilor și accesoriilor Vermeer încorporate pe echipamente în ceea ce privește anumite activități sau alte informații cu privire la procesele, operațiunile, operatorii, activitățile, performanțele activităților clientului și munca pe care clientul o realizează cu echipamentele sale Vermeer. Pot include și informații sau date care sunt introduse de un client într-un sistem sau serviciu furnizat de Vermeer. Accesoriile încorporate pe echipamente includ servicii, hardware și software achiziționat sau licențiat de Vermeer de la terți pentru încorporarea în, cu sau pe echipamente Vermeer. Echipamentele Vermeer includ și anumite echipamente care sunt marcate drept „Vermeer” sau altfel vândute de Vermeer sau de distribuitorii săi pentru a fi utilizate cu alte echipamente Vermeer, cum ar fi echipamente de vid și sisteme de localizare fabricate de terți pentru sau împreună cu Vermeer.

 

Pe lângă metodele descrise mai sus, Informații personale, Informații fără caracter personal, Date privind echipamentele și Date operaționale pot fi colectate de către Vermeer de la dealerii și distribuitorii săi autorizați ca parte a operațiunilor sale comerciale standard, pentru a furniza servicii dealerilor și distribuitorilor autorizați și, după cum s-a convenit altfel, în conformitate cu acordurile încheiate între Vermeer și astfel de dealeri și distribuitori autorizați.

 

Când datele sunt descrise drept „anonimizate”, înseamnă că acestea nu mai sunt asociate cu o anumită persoană. Când datele sunt descrise drept „agregate”, înseamnă că aceste informații au fost combinate cu alte date, astfel încât nicio persoană nu poate fi identificată sau legată de vreo acțiune sau informație specifică.

 

Modul în care Vermeer folosește informațiile dvs. („Scopurile”)

Sub rezerva limitărilor și a altor drepturi prevăzute în această Politică de confidențialitate, Vermeer utilizează Informațiile dvs. personale și Datele privind echipamentele în forma lor identificabilă pentru diverse scopuri, inclusiv:

 

 • Pentru executarea comenzilor și furnizarea serviciilor solicitate. Pentru a executa comenzile pentru produse sau servicii și pentru alte servicii sau scopuri pe care le puteți solicita sau comanda, cum ar fi livrarea de produse, întreținere, servicii în perioada de garanție, finanțare, leasing sau servicii de credit.
 • Asistență pentru produse și clienți. Pentru a furniza servicii de asistență, inclusiv monitorizarea și gestionarea stării de funcționare a echipamentelor dvs., comunicații pentru a furniza îmbunătățiri și pentru modernizarea produsului, pentru diagnosticare și reparații, siguranța produsului și retrageri de pe piață.
 • Marketing și sondaje. Pentru a comunica oferte pentru produse și servicii de la Vermeer sau de la distribuitorii, furnizorii sau partenerii săi, inclusiv oferte bazate pe interesele dvs., caracteristicile personale și de afaceri și locația dvs.; pentru realizarea de sondaje, anchete, concursuri, tombole, programe de fidelizare și alte evenimente promoționale; și pentru a furniza alte informații care vă pot interesa, cum ar fi noutățile companiei Vermeer, cataloage, anunțuri, notificări și buletine tehnice. Vă rugăm să ne informați dacă nu doriți să fiți contactat(ă) de Vermeer în scopuri de marketing fără solicitare. Vă vom oferi posibilitatea de a renunța la primirea de informații de marketing sau sondaje de cercetare de piață.
 • Scopuri comerciale generale. Pentru a furniza și îndeplini sarcini standard de afaceri, cum ar fi procesarea plăților, gestionarea contului financiar, dezvoltarea produsului, siguranța produsului, gestionarea contractelor, administrarea site-urilor web, gestionarea forumurilor web, îndeplinirea comenzilor sau a contractelor, analize, prevenirea fraudei, guvernanță corporativă, raportare și conformitate legală.
 • După cum s-a divulgat la momentul colectării. În orice alt mod pe care îl putem descrie atunci când ne furnizați informațiile.

 

Aceste Scopuri pot fi necesare pentru ca Vermeer să execute un contract la care sunteți parte, să respecte o obligație legală impusă societății Vermeer, să protejeze interesele vitale ale societății Vermeer sau interesele altei persoane fizice sau să urmărească în alt mod scopuri comerciale legitime și obiectivele societății Vermeer. Vermeer vă poate obține consimțământul pentru a vă procesa Informațiile personale sau Datele privind echipamentele, după caz.

 

Folosim Datele dvs. operaționale pentru a vă ajuta să vă realizați operațiunile și pentru a vă oferi servicii specifice pe care le-ați solicitat, legate de Datele operaționale. Modalitățile particulare prin care folosim Datele dvs. operaționale sunt stabilite în termenii specifici de servicii sau contracte pe care le semnați sau acceptați, legate de serviciile Vermeer, prin care se colectează Date operaționale. În general, Vermeer și furnizorii săi de servicii de date vă pot accesa Datele operaționale într-o formă identificabilă personal numai atunci când este necesar pentru a vă furniza serviciile sau pentru a vă administra contul.

 

Vermeer colectează Informații fără caracter personal în aceleași moduri în care colectează Informații personale, Date privind echipamentele și Date de operare, descrise în altă parte în această Politică de confidențialitate.

Deoarece Informațiile fără caracter personal nu vă identifică personal, Vermeer le poate utiliza și divulga în orice scop. În unele cazuri, Vermeer poate combina Informații fără caracter personal cu Informații personale (cum ar fi combinarea numelui dvs. cu datele locației dvs.). În cazul în care Vermeer combină Informații fără caracter personal cu Informații personale, Vermeer va trata informațiile combinate drept Informații personale.

 

În plus, Vermeer își rezervă dreptul de a utiliza Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale anonimizate și agregate pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a crea și publica rapoarte, pentru a realiza analize statistice despre clienții și echipamentele noastre și pentru alte activități care nu conduc la divulgarea informațiilor dvs. de identificare.

 

Când divulgă Vermeer informațiile dvs. și cine le poate primi?

Vermeer se angajează la transparență în ceea ce privește modul în care folosim și divulgăm informațiile dvs. Putem divulga și partaja informații astfel:

 

 • Putem partaja Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale cu societățile noastre afiliate, furnizorii noștri, dealerii și distribuitorii autorizați și partenerii de afaceri, după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus și în concordanță cu acestea, sau dacă autorizați sau solicitați acest lucru.
 • De asemenea, putem partaja Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale cu furnizorii noștri de servicii pentru a îndeplini Scopurile în numele nostru. Furnizorii noștri de servicii sunt obligați prin lege sau contract să trateze informațiile și datele dvs. cu același nivel de protecție pe care îl aplicăm noi și să le folosească doar în conformitate cu instrucțiunile noastre.
 • Putem divulga Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale dacă este necesar pentru a realiza vânzarea sau transferul activelor de afaceri, pentru a ne aplica drepturile, pentru a ne proteja proprietatea sau drepturile, bunurile sau siguranța terților sau, după necesități, pentru a facilita desfășurarea funcțiilor externe de audit, conformitate și guvernanță corporativă.
 • În plus, vom divulga Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale atunci când ni se impune acest lucru prin lege, cum ar fi ca răspuns la o citație, inclusiv agențiilor de aplicare a legii și instanțelor din țările în care ne desfășurăm activitatea.

 

Înțelegem că Datele dvs. operaționale sunt deosebit de importante pentru succesul dvs. Din acest motiv, nu partajăm Datele dvs. operaționale într-o formă neanonimizată sau neagregată cu părți care nu sunt implicate direct în furnizarea de servicii către dvs. fără acordul dvs. expres.

 

După cum am menționat mai sus, Vermeer își rezervă dreptul de a utiliza și divulga Informații personale, Date privind echipamentele și Date operaționale anonimizate și agregate pentru a-și îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a crea și publica rapoarte, pentru a realiza analize statistice despre clienții și echipamentele noastre și pentru alte activități care nu conduc la divulgarea informațiilor dvs. de identificare.

 

Cât timp va păstra Vermeer informațiile dvs.?

 

Vermeer păstrează diferite tipuri de date cu caracter personal pe diferite perioade, în funcție de Scopurile pentru care sunt prelucrate și circumstanțele unice ale situației dvs. Vermeer va păstra Informațiile dvs. personale atât timp cât este necesar pentru Scopul relevant. Pentru mai multe informații despre politica de păstrare a datelor de către Vermeer și cât timp ar putea fi păstrate datele dvs., vă rugăm să ne contactați (utilizați detaliile furnizate mai jos).

 

Colectarea de date prin site-uri web, module cookie și tehnologii similare

Când vizitați site-urile noastre web sau utilizați aplicațiile noastre mobile, colectăm anumite informații prin mijloace automatizate, cu ajutorul unor tehnologii precum modulele cookie, etichetele de pixeli, instrumentele de analiză a browser-ului, jurnale de server și balize web.

 

De exemplu, atunci când vizitați site-ul nostru web, instalăm module cookie pe computerul dvs. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni, trimise către computerul dvs. sau alte dispozitive conectate la internet pentru a identifica în mod unic browser-ul sau pentru a stoca informații sau setări în browser-ul dvs. Modulele cookie ne permit să vă recunoaștem când reveniți. Acestea ne ajută să oferim o experiență personalizată și să descoperim anumite tipuri de fraudă. Am mai putea utiliza module cookie privind Adobe Flash, Microsoft Silverlight și tehnologii similare care își amintesc setările, preferințele și utilizarea de către dvs., într-un mod similar cu modulele cookie, pentru a personaliza și îmbunătăți experiența dvs. online, dar care nu sunt gestionate prin browser. Pentru a gestiona modulele cookie Flash și Silverlight, accesați site-urile web Adobe și Microsoft.

 

Etichetele de pixeli și balizele web sunt imagini grafice minuscule, amplasate pe paginile site-ului web sau în e-mailurile dvs. care ne permit să stabilim dacă ați efectuat o anumită acțiune. Când accesați aceste pagini sau deschideți sau faceți clic pe un e-mail, etichetele de pixeli și balizele web generează o notificare despre acea acțiune. Aceste instrumente ne permit să măsurăm răspunsurile la comunicațiile noastre și să îmbunătățim paginile și promoțiile noastre web.

 

Colectăm numeroase tipuri de informații din modulele cookie și alte tehnologii. De exemplu, putem colecta informații despre dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, tipul sistemului de operare, tipul de browser, domeniul și alte setări de sistem, precum și limba utilizată de sistemul dvs. și țara și fusul orar în care se află dispozitivul dvs. Jurnalele serverelor noastre pot de asemenea să înregistreze adresa de IP sau derivatul dispozitivului pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. O adresă de IP este un identificator unic pe care îl utilizează dispozitivele pentru a identifica și pentru a comunica între ele pe internet. De asemenea, putem colecta informații despre site-ul web pe care l-ați vizitat înainte de a ajunge pe site-ul web Vermeer și site-ul web pe care îl vizitați după ce părăsiți site-ul nostru.

 

În multe cazuri, informațiile pe care le colectăm cu ajutorul modulelor cookie și al altor instrumente sunt utilizate numai într-un mod neidentificabil, fără referire la Informații personale. De exemplu, utilizăm informațiile pe care le colectăm despre utilizatorii site-ului web pentru a ne optimiza site-urile web și pentru a înțelege tiparele de trafic de pe site-ul web. În unele cazuri, asociem informațiile pe care le colectăm cu autorul modulelor cookie și al altor tehnologii cu Informațiile dvs. personale. În plus, dacă setările de pe dispozitivele mobile de geolocalizare permit aplicațiilor noastre mobile să colecteze informații privind locația, vom colecta în mod automat informațiile respective. Această Politică de confidențialitate reglementează modul în care folosim toate aceste informații atunci când le asociem cu Informațiile dvs. personale.

 

Vermeer are relații cu companii de publicitate terțe, pentru a efectua funcții de urmărire și raportare pentru procesarea noastră web. Aceste companii de publicitate terțe pot amplasa module cookie în computerul dvs. pentru a afișa reclame vizate pentru dvs. Aceste companii de publicitate terțe nu trebuie să colecteze Informații personale în cadrul acestui proces, iar noi nu le oferim Informații personal ca parte din acest proces.

 

Opțiunile dvs. și controlul datelor

Puteți limita informațiile furnizate societății Vermeer. De asemenea, puteți limita comunicațiile pe care vi le transmite Vermeer. Pentru a renunța la e-mailurile de marketing, puteți vizita site-ul nostru web și comunica opțiunea dvs. persoanei de contact relevante pe probleme de confidențialitate. În mod alternativ, puteți renunța la primirea e-mailurilor viitoare de marketing făcând clic pe „dezabonare” în partea de jos a e-mailurilor de marketing pe care vi le trimitem.

 

Vă rugăm să rețineți că, chiar dacă renunțați la primirea materialului de marketing, este posibil să fie în continuare necesar să vă contactăm cu Informații tranzacționale importante despre contul sau echipamentele dvs. De exemplu, chiar dacă renunțați la e-mailurile de marketing, vă vom trimite în continuare o confirmare atunci când achiziționați ceva de la noi, precum și comunicări privind siguranța produsului.

 

Puteți să gestionați preferințele privind modulele cookie și să vă retrageți acordul referitor la acceptarea modulelor cookie și a altor tehnologii similare de colectare utilizate, ajustând setările de pe browser-ul sau interfața dvs., cunoscute frecvent drept setări de „Neurmărire”. Browserele și interfețele sunt diferite, așadar accesați secțiunea „Ajutor” din browser sau din interfața utilizată pentru a afla informații despre preferințele privind modulele cookie și alte setări de confidențialitate care pot fi disponibile. Puteți gestiona modul în care dispozitivul dvs. mobil și browser-ul mobil partajează cu Vermeer informații privind locația, precum și modul în care browser-ul mobil gestionează modulele cookie și tehnologiile conexe, ajustând setările de confidențialitate și securitate ale dispozitivului dvs. mobil. Vă rugăm să consultați instrucțiunile furnizate de către furnizorul serviciului dvs. mobil sau producătorul dispozitivului dvs. pentru a afla cum vă puteți ajusta setările. În general, Vermeer respectă și solicită ca toți furnizorii săi de servicii să respecte setările dvs. de „Neurmărire” pe care le selectați cu ajutorul browserelor de internet.

 

Sub rezerva termenilor specifici ai oricărui acord specific legat de servicii care includ colectarea de Date privind echipamentele, puteți să renunțați la partajarea Datelor privind echipamentele cu Vermeer. Puteți pune capăt colectării de Date privind echipamentele solicitând distribuitorului dvs. Vermeer să înceteze colectarea de Date privind echipamentele dvs. Rețineți că dacă încetați partajarea datelor pentru anumite mașini, nu veți mai avea acces la Datele privind echipamentele și nu veți mai putea utiliza anumite produse sau servicii care necesită Date privind echipamentele [cum ar fi Fleet Management (Gestionarea flotei) și Digital Jobsite (Piața de muncă digitală)]. Încetarea colectării Datelor privind echipamentele nu anulează drepturile Vermeer sau ale dealerilor și distribuitorilor săi autorizați să utilizeze sau să partajeze Datele privind echipamentele colectate înainte de această reziliere, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

 

Vermeer respectă legislația aplicabilă cu privire la capacitatea dvs. de a vă accesa, corecta și șterge Informațiile personale. Dacă aveți un cont online, este posibil să vă puteți autentifica în contul dvs. pentru a accesa și actualiza anumite informații pe care ni le-ați furnizat. Pentru Informații personale care nu sunt legate de un cont online, pentru a vă asista la renunțarea la comunicări sau dacă aveți nevoie de asistență pentru actualizarea sau ștergerea Informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la privacy@vermeer.com. De asemenea, ne puteți scrie la adresa din secțiunea Date de contact de mai jos. Dacă ne trimiteți o scrisoare, vă rugăm să ne furnizați numele, adresa, adresa de e-mail și informații detaliate despre modificarea pe care doriți să o faceți.

 

Pentru rezidenții UE:

Regulamentul general privind protecția datelor („RGPD”), în special art.15-21, vă oferă o serie de drepturi în calitate de persoană vizată. Vermeer vă încurajează să citiți și să aflați personal despre drepturile respective. Cu toate acestea, următoarele vă vor ajuta să începeți să înțelegeți aceste drepturi.

(a)   Dreptul de acces: Acesta vă permite să solicitați informații de la Vermeer despre Informațiile dvs. personale, inclusiv ce date deține Vermeer și cum anume și de ce sunt acestea prelucrate.

 

(b)   Dreptul la rectificare: În cazul în care unele dintre sau toate Informațiile personale pe care Vermeer le deține în legătură cu dvs. sunt incorecte, aceasta vă oferă dreptul că solicitați rectificarea acelor inexactități.

 

(c)   Dreptul la ștergerea datelor: În unele cazuri, puteți avea dreptul să solicitați ca Vermeer să șteargă Informațiile dvs. personale pe care le deține.

 

(d)   Dreptul la restricționarea prelucrării: Acesta vă conferă dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca Vermeer să vă prelucreze Informațiile personale numai cu consimțământul dvs.

 

(e)   Dreptul de a vă opune prelucrării: Dacă Vermeer prelucrează Informațiile dvs. personale în baza intereselor sale legitime, pentru a realiza sarcini în interes public sau pentru a exercita o anumită autoritate oficială, aveți dreptul să obiectați la prelucrarea datelor în temeiul situației dvs. speciale. În cazul în care obiectați la prelucrarea de către Vermeer a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, prelucrarea datelor va înceta.

 

(f)    Dreptul la portabilitatea datelor: Acesta vă permite să solicitați din partea Vermeer a unui exemplar cu Informațiile dvs. personale pe care le deține în arhivă și să le transferați unei alte persoane fără nicio intervenție din partea Vermeer. În unele cazuri, puteți solicita ca Vermeer să vă transfere Informațiile personale direct către o parte terță în numele dvs.

În plus, în măsura în care Vermeer prelucrează oricare dintre Informațiile dvs. personale în baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta caracterul legal al prelucrării care s-a bazat pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia.

Dacă sunteți o persoană fizică domiciliată în UE și considerați, în orice moment, că Vermeer v-a încălcat unul dintre drepturile indicate mai sus sau în cazul în care credeți că Vermeer încalcă una sau mai multe dintre prevederile RGPD, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea privind protecția datelor. Mai multe informații despre autoritățile privind protecția datelor sunt disponibile online la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-are-data-protection-authorities-dpas_ro.

 

Securitatea informațiilor și a datelor

Vermeer a implementat un program de securitate a informațiilor și a datelor care conține controale administrative, tehnice și fizice care sunt concepute pentru a proteja în mod rezonabil Informațiile personale, Datele privind echipamentele și Datele operaționale.

 

 

 

Transferul de informații, transferuri în alte țări

Vermeer are sediul în Statele Unite ale Americii și filialele sale controlate sunt situate în diferite țări din întreaga lume. Informațiile personale, Datele privind echipamentele și Datele operaționale pot fi accesate sau transferate în Statele Unite sau către filialele noastre controlate și persoane împuternicite de operatorul de date din altă parte a lumii pentru Scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. Când accesăm sau transferăm Informații personale, Date privind echipamentele sau Date operaționale, facem acest lucru în conformitate cu legislația aplicabilă. În plus, protejăm confidențialitatea și securitatea Informațiilor personale, a Datelor privind echipamentele și a Datelor operaționale în modul descris în această Politică de confidențialitate, indiferent de locul în care acestea sunt prelucrate sau păstrate.

 

Politicile de confidențialitate ale terților

Această Politică de confidențialitate se referă numai la colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor și datelor de către Vermeer și afiliații săi controlați. Alte site-uri web care pot fi accesate prin intermediul acestui site web au propriile politici și practici de confidențialitate, care guvernează utilizarea informațiilor pe care le colectează sau le obțin în alt mod de la dvs. Distribuitorii, furnizorii și partenerii noștri de afaceri independenți au propriile lor politici și practici de confidențialitate. Vă recomandăm să consultați declarațiile de confidențialitate puse la dispoziție de către astfel de terți înainte de a le furniza informații sau de a profita de o ofertă sau promoție.

 

Confidențialitatea copiilor

Vermeer nu intenționează să colecteze Informații personale de la copii cu vârsta de cel mult 18 ani pe site-ul nostru. În cazul în care credeți că fiul/fiica dvs. utilizează site-ul nostru, vă rugăm să ne contactați la privacy@vermeer.com pentru a putea investiga și șterge orice informație necorespunzătoare.

 

Forumuri și plugin-uri pentru site-uri de socializare și alte servicii terțe

Site-ul nostru web poate conține forumuri, panouri publicitare și alte zone în care puteți să postați public recenzii, să comunicați cu alte persoane și să trimiteți conținut media. Nu aveți drepturi de confidențialitate cu privire la nicio postare publică. Toate informațiile pe care le postați vor fi accesibile tuturor celor cu acces la internet și orice Informații personale pe care le includeți în postarea dvs. pot fi citite, colectate și utilizate de către alții. De exemplu, dacă postați adresa de e-mail împreună cu o recenzie a produsului, puteți primi mesaje nesolicitate. Utilizați prudență și o judecată sănătoasă atunci când postați Informații personale.

În plus, site-urile Vermeer pot conține link-uri, plugin-uri, API-uri și alte instrumente care vă permit să partajați conținut pe site-ul nostru web sau conținutul dvs. propriu prin intermediul site-urilor de socializare terțe sau al altor servicii (precum Facebook, Twitter, Google+ etc.). Orice utilizare a acestor servicii terțe, inclusiv prin link-urile găsite pe site-ul nostru web, va fi considerată informație publică și va fi supusă termenilor și condițiilor acestor servicii terțe.

 

În plus, site-urile web și produsele software Vermeer pot încorpora anumite aplicații software și documentații de cartografiere elaborate de Google, Inc. și licențiate către Vermeer. Clientul admite și este de acord că utilizarea de astfel de software și documentație de cartografiere este supusă Politicii de confidențialitate Google, care poate fi accesată la https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

 

Amendamente și modificări

Prezenta Politică de confidențialitate se poate modifica și actualiza periodic pentru a reflecta practici noi sau diferite legate de confidențialitate. Vom furniza o notificare pe pagina noastră de start atunci când vom implementa modificări materiale în cadrul acestei Politici de confidențialitate. În plus, dacă modificările vor afecta material modul în care utilizăm sau divulgăm Informațiile dvs. personale colectate anterior, vom încerca să vă anunțăm în legătură cu modificarea, trimițându-vă o notificare electronică (dacă aveți o adresă de e-mail).

 

Drepturile dvs. de confidențialitate în California

Cod civil din California Secțiunea § 1798.83 permite utilizatorilor site-ului nostru web domiciliați în California să solicite anumite informații cu privire la divulgarea de către noi a Informațiilor personale către terți pentru scopuri de marketing direct ale acestora. Pentru a face o astfel de solicitare, vă rugăm să ne contactați folosind datele de mai jos.

 

Detalii de contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică de confidențialitate sau la oricare dintre practicile noastre de confidențialitate, ne puteți contacta la privacy@vermeer.com. De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail la următoarea adresă:

 

Vermeer Corporation

În atenția Departamentului de Confidențialitate, Juridic

1210 Vermeer Road East

Pella, IA 50219 SUA

 

 

Ultima actualizare: noiembrie 13, 2020

Newsletter